Wat doet Dyade?

Wat doet Dyade?

Dyade, als vrijetijdsorganisatie voor mensen met een beperking, zet zich belangenloos in om kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een beperking uit de regio middenkust een zinvolle vrije tijd aan te bieden. Dit doen we niet alleen door zelf een aanbod aan activiteiten uit te werken, we maken ook gebruik van het bestaande vrijetijdsaanbod. 

Dyade, als doelgroepspecifieke organisatie, heeft vooral aandacht voor mensen die moeilijk terecht kunnen binnen het bestaande vrijetijdsaanbod. Iedereen die enige vorm van ondersteuning  nodig heeft, kan aansluiten bij de werking. Daarbij maken we geen onderscheid, nog in aard noch in graad van beperking. Of het nu een persoon is met autisme/ADHD, een mentale beperking of NAH of iemand die in een rolwagen zit. We streven er steeds naar iedereen de nodige ondersteuning te geven zodat ook hij/zij een zinvolle vrije tijd kan beleven.

Dyade, als vrijwilligersorganisatie, rekent voor de dagelijkse werking op een leuke en enthousiaste ploeg van gedreven vrijwilligers en beroepskrachten.

 

Visie en Missie 

Vrije tijd als basisrecht - ook voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking

Binnen onze visie heeft elk mens een onvoorwaardelijk recht op vrije tijd en ontspanning.

Vanuit dit basisrecht beschouwen wij personen met een beperking als volwaardige medemensen, elk met hun eigen verlangen naar vrije tijd, sociaal contact en een sociaal netwerk waarin zij zich zowel individueel als in groep kunnen ontplooien. Daarom willen wij ons extra inzetten om net voor die doelgroep een aangepast en toegankelijk aanbod te voorzien.

Onze aandacht gaat vooral uit naar zij die nood hebben aan bijzondere aandacht en binnen de reguliere sector uit de boot (dreigen te) vallen. Via een rijk en gevarieerd aanbod willen we hen zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.