Visie en missie

Omdat vrije tijd belangrijk is!

Binnen onze visie heeft elk mens een onvoorwaardelijk recht op vrije tijd en ontspanning.

Vanuit dit basisrecht beschouwen wij personen met een beperking als volwaardige medemensen, elk met hun eigen verlangen naar vrije tijd, sociaal contact en een sociaal netwerk waarin zij zich zowel individueel als in groep kunnen ontplooien. Daarom willen wij ons extra inzetten om net voor die doelgroep een aangepast en toegankelijk aanbod te voorzien.

Iedereen die enige vorm van ondersteuning nodig heeft, kan aansluiten bij de werking. Daarbij maken we geen onderscheid, nog in aard noch in graad van beperking. Of het nu gaat om een persoon met autisme/ADHD, een mentale beperking, NAH of iemand die in een rolwagen zit. We streven er steeds naar iedereen de nodige ondersteuning te geven zodat ook hij/zij een zinvolle vrije tijd kan beleven. Naast personen met een beperking zijn ook mensen die in kans armoede leven of een migratieachtergrond hebben, welkom om aan te sluiten bij de werking.

Op maat

Bij Dyade vinden we elk individu met zijn/haar eigen beperkingen en mogelijkheden heel belangrijk! Daarom nemen we ook steeds de tijd om elk persoon goed te leren kennen. Dit doen we onder andere door het afnemen van een intake gesprek. Op die manier kunnen we een gepast aanbod met begeleiding op maat voorzien.

Bij het organiseren van activiteiten kijken we bovendien vooral naar de mogelijkheden en sterktes van de deelnemers.

Zonder drempel

Dyade streeft er naar om toegankelijk te zijn op 3 niveaus:

Fysieke toegankelijkheid

Dyade heeft een zeer divers aanbod aan activiteiten. Bij het samenstellen en uitwerken van dit aanbod houden we steeds rekening met fysieke toegankelijkheid.  Op die manier kunnen ook mensen met een fysieke beperking  ten volle genieten van de activiteiten.

Mentale/verstandelijke toegankelijkheid

Omdat elk mens met een beperking bovenal een individu is met zijn/haar eigen ondersteuningsbehoefte, zorgen we steeds voor een gepaste begeleiding. Dit zowel op groeps- als individueel niveau.
Daarnaast passen we onze activiteiten ook inhoudelijk aan volgens de capaciteiten van de deelnemers.
Op die manier kan elk individu, binnen een diverse groep, ten volle deelnemen.

Financiële toegankelijkheid

Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere vragen we een financiële bijdrage. We houden deze altijd zo laag mogelijk om ook mensen met minder financiële middelen de kans te geven deel te nemen.

De deelname prijs is ook de effectieve kostprijs. Dit betekent dat onze activiteiten vrij zijn van extra begeleidingskosten.  Je hoeft dus geen RTH-punten in te wisselen of een deel van je zorgbudget af te staan om te kunnen deelnemen.