Vrijwilligerswerk bij Dyade vzw

Vrijwilligerswerk in Dyade...durf jij ons aan!

De combinatie van en stevige groep vrijwilligers en een team van opgeleide beroepskrachten - die de vrijwilligers coördineren en ondersteunen - zorgt ervoor dat we in een kwaliteitsvolle ondersteuning kunnen voorzien.

De werking van Dyade wordt voor het grootste deel gedragen door vrijwilligers. Door hun enthousiasme en inzet is het mogelijk de werking actief te houden en verder uit te bouwen.

Vrijwilligers in Dyade vormen een gevarieerde groep mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor onze doelgroep. Naast het aantrekken en verwelkomen van nieuwe vrijwilligers, bieden we ook aan leden uit de Tienergroep de kans om door te groeien tot vrijwilliger.

Vrijwilligers kunnen aansluiten bij diverse werkgroepen en helpen zo voor een stuk mee de organisatie structureel te ondersteunen en uit te bouwen.

 

Vrijwilligen bij Dyade: Hoe en wat?

Als Dyade-vrijwilliger doe je vooral wat je graag doet. Je kiest zelf waarvoor je een engagement aangaat. Of het nu éénmaal per jaar is of wekelijks...als je het met plezier doet, dan doe je het goed!

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je bij Dyade als vrijwilliger aan de slag.

Iedereen die graag met mensen met een beperking werkt of de nodige ervaring wil opdoen in functie van een opleiding is welkom! Je hoeft als beginnend vrijwilliger geen specifieke voorkennis te hebben. Een open geest, sociaal voelend zijn en een respectvolle houding t.a.v. mensen met een beperking, dat zijn eigenschappen die een goede Dyadevrijwilliger bezit!

Als vrijwilliger kan je ervoor kiezen om bij één van de deelwerkingen aan de slag te gaan of te vrijwilligen bij verschillende leeftijdsgroepen. Heb je veel zin en tijd, dan kan je  verschillende keren per maand bij ons terecht.

Voor je als vrijwilliger van start gaat, zal één van de beroepskrachten je uitnodigen voor een verkennend gesprek. We gaan na wat je interesses en kwaliteiten zijn en samen gaan we op zoek naar een passende taak.

Neem gerust een kijkje bij de rubriek Activiteiten of op onze vacaturepagina om te zien waar je allemaal kan 'vrijwilligen'.

 

Wat hebben wij te bieden?

Naast het sociaal contact, de vriendschap en een hele koffer aan onvergetelijke ervaringen, biedt Dyade op regelmatige basis vormingen aan. Dat kan gaan van een animatorcursus of een cursus Eerste hulp tot een meer specifieke vorming rond bv. Autisme.

Ook jongeren die later in de sociale sector aan de slag willen, kunnen bij ons heel wat kennis opdoen.

Een vrijwilligersvergoeding betalen we niet. Maar we waarderen jullie inzet op tal van andere manieren, zoals: een etentje, een teambuidlingsweekend, een kleine attentie...maar vooral een welgemeende Dank U Wel!