Wat doet Dyade?

Dyade organiseert vrije tijd voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die nood hebben aan bijzondere aandacht. 

Via een rijk aanbod aan activiteiten, richten we ons vooral tot iedereen die door een beperking niet of moeilijk kan deelnemen aan het reguliere vrijetijdsaanbod. Ook mensen met autisme en/of ADHD zijn van harte welkom om mee te genieten van de activiteiten. 

Visie Dyade 

Elke persoon, elke jongere, elk kind heeft recht op vrije tijd.  

Dat betekent voor Dyade dat ook iedereen met een beperking onvoorwaardelijk recht heeft op vrije tijd en ontspanning. Dit al dan niet in een aangepast en/of beschermd kader. 

Vanuit dit basisrecht wordt iedereen met een beperking beschouwd als volwaardige medemens met elk zijn/haar eigen verlangen naar vrije tijd, sociaal contact en een sociaal netwerk waarin hij/zij zich – als individu en als groep - kan ontplooien.  

Dyade wil zich daarom extra inzetten om voor deze mensen zinvolle vrije tijd te organiseren. Als organisatie vinden wij het belang van zinvolle vrije tijd voor elk mens groot genoeg om ons - voor het grootste deel - in te zetten voor deze doelstelling. 

 

Missie Dyade 

Dyade is een vangnet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die omwille van een beperking tijdelijk of permanent uit de boot vallen of dreigen te vallen in het reguliere vrijetijdsaanbod. 

Het organiseren van zinvolle vrijetijd voor personen met een beperking is hierbij onze belangrijkste doelstelling. 

Daarnaast  stimuleren en begeleiden we activiteiten van andere organisaties die zich willen openstellen voor deze bijzondere doelgroep. 

Ook op beleidsniveau vraagt Dyade aandacht voor mensen met een beperking.